Disclaimer & Privacy

Toepassingsgebied en akkoord

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de website 101Bespaartips. Door de website te bezoeken verklaart u zich akkoord met de toepassing van deze voorwaarden.

Inhoud van deze website

Alle informatie op deze website kan ten alle tijde, zonder enige voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 101Bespaartips aanvaardt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor mogelijke (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van deze website en de eventuele gevolgen daarvan.

Aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is enkel voor persoonlijk gebruik bedoeld. Uit de gegeven informatie kunnen geen rechten worden geput. Het is eenvoudig: volg je één van de bespaartips en loopt het ergens fout, wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk. Het gebruik van de bespaartips valt volledig binnen de eigen aansprakelijkheid en zorgvuldigheidsplicht van de gebruiker. Dit neemt niet weg dat de informatie zo nauwkeurig  als mogelijk is en steeds een mooie financiële besparing kan opleveren, indien met gezond verstand toegepast.

101Bespaartips neemt geen enkele aansprakelijkheid, contractueel noch buitencontractueel voor schade op welke manier dan ook ontstaan door het gebruik, enige onvolledigheid of onjuistheid van de op deze website aangeboden informatie. Gebruik van de bespaartips is geheel op eigen verantwoordelijkheid van de lezer.

Intellectuele eigendom

Het auteursrecht op deze website berust uitsluitend bij 101Bespaartips. Hergebruik in welke vorm dan ook van de bespaartips en de andere informatie op deze website is enkel toegestaan na uitdrukkelijke voorafgaande toelating door 101Bespaartips.

Privacybeleid

Welke informatie verzamelen wij?

We verzamelen informatie van u wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief, reageert op een enquête of een formulier invult.

Bij het registreren op onze site, in voorkomend geval, kan u gevraagd worden om in te voeren: uw naam of e-mailadres. U mag echter anoniem onze site bezoeken.

Google, als een derde partij, kan cookies gebruiken om advertenties op deze site te plaatsen. Google's gebruik van de DART-cookie kan advertenties weergeven aan de gebruikers op basis van hun bezoek aan de site en andere sites op het internet. Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie.

Wat doen wij met uw gegevens?

Elke informatie die wij verzamelen kan worden gebruikt in een van de volgende manieren:

- Om onze website te verbeteren
(We streven er voortdurend naar om onze website te verbeteren op basis van de informatie en feedback die we van u ontvangen)

- Om een ​​wedstrijd, promotie, enquête of andere site-functie te beheren

- Om periodieke e-mails versturen

Uw e-mailadres kan worden gebruikt om te reageren op uw vragen en / of andere verzoeken.

Hoe beschermen wij uw gegevens?

We implementeren een aantal veiligheidsmaatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke informatie wanneer u voeren, dienen, of toegang tot uw persoonlijke informatie.

Gebruiken we cookies?

Ja (cookies zijn kleine bestanden die een site of de service provider transfert naar uw computers harde schijf via uw webbrowser (als je het toelaat) dat de sites of dienstverleners systemen in staat stelt om uw browser te herkennen en vast te leggen en onthouden van bepaalde informatie.

Wij gebruiken cookies om te begrijpen en uw voorkeuren op te slaan voor toekomstige bezoeken, bij welke advertenties bewaren en geaggregeerde gegevens over verkeer op de site en de site interactie compileren, zodat wij u kunnen bieden betere site ervaringen en hulpmiddelen in de toekomst. We kunnen contracten afsluiten met derden dienstverleners om ons te helpen bij een beter begrip van onze bezoekers van de site. Deze dienstverleners zijn niet toegestaan ​​om uw informatie te gebruiken, behalve om ons te helpen uitvoeren en verbeteren van onze diensten.

Geven we uw informatie aan derden?

Nooit. Wij verkopen, verhandelen of anderszins overdragen aan derden uw persoonlijk identificeerbare informatie nooit. Dit geldt niet voor vertrouwde derde partijen die ons helpen bij het beheren van onze website, het uitvoeren van onze activiteiten, of er onderhoud aan, zolang deze partijen overeenkomen om deze informatie vertrouwelijk te behandelen. Wij kunnen ook uw informatie vrijgeven als wij geloven dat dit nodig is om te voldoen aan de wet, af te dwingen onze site beleid, of ter bescherming van ons of anderen rechten, eigendommen of veiligheid. Kunnen echter niet-persoonlijk identificeerbare bezoeker informatie worden verstrekt aan andere partijen voor marketing, reclame, of andere toepassingen.

Links van derden

Af en toe, naar eigen inzicht, kunnen we onder meer aanbieden van derden producten of diensten op onze website. Deze sites van derden hebben een aparte en onafhankelijk privacybeleid. We hebben dan ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud en activiteiten van deze gelinkte sites. Toch proberen we de integriteit van onze site te beschermen en eventuele feedback over deze sites is welkom.

Online privacybeleid

Deze online privacy policy geldt alleen voor informatie verzameld via onze website en niet op informatie verzameld offline.

Uw toestemming

Door het gebruik van onze site gaat u akkoord met onze online privacy policy.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Als we besluiten om ons privacybeleid te wijzigen, zullen wij deze wijzigingen op deze pagina vermelden.

Dit beleid is voor het laatst gewijzigd op 2013-03-10.